کشتی گیر سنگین وزن تیم ملی کشتی آزاد از اردو‌های تیم ملی کنار گذاشته شد.