مدیرکل دفتر امور شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی ‌دارایی: در سال گذشته مجموعاً 603 مورد صورت مالی شرکت های دولتی منتشر شد. وعده داده بودیم که صورت مالی 1000 شرکت دولتی را منتشر کنیم. تا کنون این تعداد شرکت تحت کنترل دولت به صورت منسجم شناسایی نشده بود. این اتفاق برای اولین بار در کشور افتاد. آخرین دوره از انتشار صورت های مالی سال 1400 شرکت های دولتی نیز انجام شد و 521 مورد دیگر نیز منتشر شد و در کل 1124 صورت مالی در معرض دید عموم قرار گرفت. بنابراین، 124 مورد بیشتر از آماری که وعده داده بودیم به انتشار صورت های مالی پرداختیم