براساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران همزمان با آغاز سال ۱۴۰۲ طرح ترافیک اجرا و بر اساس مصوبه شورای شهر تهران، نرخ عوارض تردد در محدوده طرح ترافیک امسال ۲۰ درصد بیشتر می‌شود.

شهروندان تهرانی در سال جدید با قیمت‌های جدید اجازه ورود به طرح ترافیک را خواهند داشت.