رئیس ستاد محیط‌زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران: برداشت از چاه‌ها برای آبیاری فضای سبز به حداقل می‌رسد.