در شرایطی هستیم که نیاز داریم حوزه‌ی دانش بنیانی کشور را به صورت حداکثری گسترش دهیم و اجازه دهیم هر کسی که می‌تواند کوچکترین اقدامی برای رشد اقتصاد کشور انجام دهد، مجوز دانش بنیانی دریافت کند. باید تمام بستر‌ها را به صورت حداکثری فراهم کنیم تا هر شرکتی که امکانش را دارد، بتواند وارد حوزه‌ی دانش بنیانی شود.