هکرهای چینی موفق شدند از زیرساخت‌های حیاتی ایالات متحده جاسوسی کنند.