دانش‌آموز ۱۴ساله وقتی در جریان حمله سگ پا به فرار می‌گذارد، ناگهان در اثر برخورد یک خودروی تاکسی جانش را از دست می‌دهد.