سخنگوی آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد امروز جمعه اعلام کرد: تاکنون بیش از یک میلیون نفر بر اثر جنگ در سودان آواره شده اند.