پوتین اعلام کرد که اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۳ به‌طور فعال توسعه می‌یابد.