– «نچیروان بارزانی»، رئیس اقلیم کردستان عراق با پاپ فرانسیس دیدار و گفتگو کرد.