صبح امروز پنجشنبه (۲۱ اردیبهشت ماه) مجید عشقی برای شرکت در همایش تامین مالی از بازار سرمایه در استان سمنان وارد استانداری سمنان شد. مشروح این سفر را در متن زیر بخوانید.