معاون توسعه و مدیریت منابع استانداری زنجان گفت: بر اساس مصوبه دولت، ساعت شروع به کار ادارات، نهادها و دستگاه‌های دولتی و اجرایی استان زنجان از ۱۵ خردادماه، شش صبح تا ۱۳ ظهر خواهد بود.