اگرچه قوانین مربوط به دریافت کارت گواهینامه رانندگی تقریبا بدون تغییر است اما هزینه های آن هر ساله به نسبت تورم اندکی افزایش می یابد. در ادامه توضیحاتی مختصر پیرامون فرایند و هزینه های دریافت گواهینامه رانندگی داده شده است.