ضرغامی نوشت: یونسی، وزیر اسبق اطلاعات می‌گفت شبکه‌ای کشف شده که ماموریتش، توقف هر اقدام مثبت برای رونق گردشگری ایران بود