نمی توان پذیرفت که در آغاز هفته، شورای رقابت برای هفده خودروی مونتاژی، قیمت جدید مشخص کند اما تا به امروز سوالات و ابهامات بسیاری در خصوص ضمانت اجرایی آن بدون پاسخ باشد و اینکه تکلیف مردمی که در هفته های گذشته در سامانه یکپارچه ثبت نام کرده‌اند چه خواهد شد و کدام نرخ مبنای محاسبه است!