وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف اجرای برنامه‌ای ویژه در این وزارتخانه برای خود جانشینی تعیین کرده است که این اقدام موجب بروز شایعه تغییر وزیر و جایگزینی معاون حقوقی وی شده است.