«بسیار سفر باید، تا پخته شود خامی.» به نظرم این ضرب‌المثل الان دیگر خیلی کاربرد ندارد. حداقل برای اغلب ما که با بهترین و ایمن‌ترین وسایل تندرو سفر می‌کنیم.