این روز‌ها بازار اجاره خودرو به شدت داغ شده است. اجاره پراید با قیمت‌های عجیب و غریب آگهی شده است.
قیمت عجیب و غریب اجاره پراید برای یک روز!