همزمان با ایام شهادت امام علی (ع)، نوای ها علی بشر؟ را با نوای سید مجید بنی فاطمه در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.