منابع عراقی از عملیات علیه بقایای داعش در این کشور خبر دادند که به هلاکت شماری از عناصر تکفیری منجر شد.