در پی وقوع انفجاری در مرکز شهر میلان ایتالیا چند خودرو طعمه حریق شدند.