عضو هیئت رئیسه مجلس از پیگیری تاخیر در پرداخت حقوق معلمان از طریق ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس خبر داد.