منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت گفته شرایط ساخت هواپیماهای زیر ۱۰۰ نفره فراهم است. اگر کل کشور روی این کار تمرکز کند و این موضوع جدی گرفته شود می‌توانیم انتهای ۱۴۰۴ نمونه اولیه را داشته باشیم.