تا الان سازمان مالیاتی موفق شده است از کسانی که درآمد‌های شفاف و ثبت شده‌ای دارند، مالیات بگیرد. در حالی که بخشی از فعالان اقتصادی حساب و کتاب هایشان روشن نیست. این دسته از مشاغل مالیات نمی‌پردازند و به همین دلیل مسئولیت تأمین درآمد‌های مالیاتی دولت بر عهده‌ی اقشار خاصی است.