مهندسان موسسه فناوری آمریکایی «ام آی تی» با استفاده از یک کپسول خوراکی جریان الکتریکی را به سلول‌های معده منتقل کرده و سلول‌های غدد درون‌ریز را برای تولید هورمون‌های خاص تحریک کردند. روشی که موجب بهبود برخی بیماران شده است.