بر اساس گزارشها، درگیری‌های اخیری که در پاکستان در پی دستگیر شدن عمران خان بالا گرفته تا کنون ۱۰ کشته و بیش از ۱۷۰۰ زحمی بر جای گذاشته است.