در همین سال بالغ بر ۱۰.۸ میلیون نفر در جهان به علل مرتبط با فشارخون بالا جان خود را از دست داده‌اند.