رزمایش نظامی بین‌المللی «شفق ۲۳» که بزرگ‌ترین رزمایش نظامی در ۲۵ سال اخیر است، روز دوشنبه در سوئد آغاز شد.