پیش‌بینی‌های جمعیت‌شناسان از آن حکایت دارد که در سال ۱۴۲۰ و شاید زودتر نرخ رشد جمعیت ایران صفر می‌شود.