یکی از نگرانی‌های سهامداران این روز‌ها این است که همان اتفاقات سال ۹۹ در بورس تکرار شود. در گفتگو با نیما نائینیان کارشناس بازار سرمایه به تفاوت‌های بورس امروز با سال ۹۹ پرداخته ایم و این پرسش را مطرح کردیم که آیا شاخص کل به زیر دو میلیون واحد خواهد رسید؟