گریه در محل کار خجالت آور نیست؛ چرا که دلایل زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد گریه کردن در محل کار مشکلی ندارد!