در حالی مشاوران املاک یک پای ثابت التهابات بازار مسکن هستند که یکی از اعضای این اتحادیه مدعی شد حمایت‌های دولت از مستأجران، بازار را ملتهب‌تر کرده است.