ارتش رژیم صهیونیستی به خاطر قتل یک خبرنگار الجزیره عذرخواهی کرده است.