متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران سرانجام امروز منتشر شد. لایحه‌ای که اهداف متعددی همچون رشد اقتصادی ۸ درصد و کاهش تورم به ۹.۵درصد را در بر دارد.