یک مقام دفاعی آمریکا اعتراف کرد که سیستم دفاع هوایی با فناوری پیشرفته پاتریوت که در اختیار اوکراین قرار گرفته، براثر حمله روسیه آسیب دید.