بعضی‌ها شکلات یا نان نمی‌خورند اما من می‌توانم همه چیز بخورم و حتی گاهی اوقات نوشابه می‌خورم و به خودم نه نمی‌گویم، اما می‌دانم چه‌طور آن را کنترل کنم. البته هر روز این کار را نمی‌کنم اما امروز نوشابه می‌خورم