تمدید اعتبار بیمه درمان سلامت همگانی و روستاییان با گوشی‌های همراه امکان پذیر است.