امروز مطالبی همچون جدیدترین خبر از ربع سکه‌های بانک مرکزی، پیش بینی | فردا بورس باز هم مثبت می‌شود؟، اخبار مهم برای بورس فردا کدامند؟، آیا منتظر التهاب در بازار‌ها باشیم؟، خبری مهم برای سهامداران نوری، بهترین صندوق در صندوق‌های بازار سرمایه در سال ۱۴۰۱؛ در سایت نبض بورس قرار گرفته است.