در آستانه روز جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی, تور رسانه‌ای تبریز با حضور فعالان حوزه رسانه‌های مکتوب و دیجیتالی از محوطه‌ها و خانه‌های تاریخی تبریز، محوطه تاریخی ربع رشیدی و حسن پادشاه، خانه‌های تاریخی فتح‌اله‌اُف و خانه تاریخی سرخه‌ای برگزار شد./مینا نوعی