دولت چین در چند سال اخیر با انعقاد قرارداد‌های همکاری استراتژیک با دیگر کشور‌ها عملا وارد میدان رقابت و دوئلی بزرگ با آمریکا در صحنه مدیریت نظام جهانی شده است. این کشور مناطق نفوذ سنتی آمریکا، همچون خاورمیانه، شمال آفریقا، روسیه، آمریکا جنوبی و حتی اروپای غربی را در کانون هدف‌گذاری خود قرار داده است. همانند آمریکایی‌ها که در صحنه معادلات جدید، یارگیری می‌کنند، چینی‌ها نیز در پی یارگیری با قواعد خاص خود بر آمده‌اند.