لاله اسکندری که نقش بی‌بی کتایون را در سریال «آتش و باد» ایفا کرده است، می‌گوید این اولین بار بوده که نقش یک زن غیرشهری را بازی کرده است. او مهم‌ترین چالش این نقش را نداشتن لهجه و پذیرش از سوی مخاطب می‌داند و با یادآوری درگذشت یکی از بازیگران آن حین ساخت، معتقد است که قدر این سریال بیشتر باید دانسته شود.