برای برخی، علائم سینوس، بینی، آلرژی و خروپف ممکن است جزئی باشد، در حالی که برای برخی دیگر ممکن است آنقدر ناتوان کننده باشد که باعث از دست دادن زمان از کار، مدرسه و/یا فعالیت های خانوادگی شود. اگرچه افراد مبتلا به آپنه خواب ممکن است کاملاً از این الگوی تکراری خوابخروپفآپنهبیداری بی اطلاع باشند، اما این الگوی خواب طبیعی را بسیار مختل می کند. مقابله با خروپف در غیاب آپنه خواب پیچیده تر است، تا حدی به این دلیل که علل در افراد متفاوت است، بنابراین راه حل ها نیز متفاوت است. بیش از یک لمس طراحی، استفاده از قاب چرخان لذت بخش است و پیمایش در منوها و معیارهای ساعت را آسان می کند. آنها آنقدر سخت هستند که مردان از آنها برای تیز کردن چاقو و تبر و داس استفاده می کنند. چماقش را روی شانه‌اش می‌برد، و آن نیز از سنگ بود، نوعی که از آن سنگ‌های تیز ساخته می‌شد، سخت و وحشتناک. حالا به محض اینکه پادشاه از اینکه ثابت کند این غریبه ها که به شهر غول پیکر آمده بودند چقدر کوچک و ضعیف هستند خرسند شد، بسیار بخشنده و مهربان شد. اکنون ثور در ارابه بزهایش غرش و رعد می‌زد. از همه بهتر، ثابت کرد که ثور نمرده است، فقط از ضربه چماق غول و سقوط او مبهوت شده است.