تبلیغات پیامکی مانند سایر روش‌های تبلیغاتی مزایا و معایبی دارد که آگاهی از آنها، به بهبود شرایط کسب و کار‌ها کمک خواهد کرد.