مراسم یادمان و بزرگداشت کیومرث پوراحمد چهارشنبه ۳۰ فروردین ماه ساعت ۱۶ در سالن استاد شهناز مجموعه خانه هنرمندان ایران با حضور جمعی از هنرمندان برگزار شد.