متولیان سازمان بهزیستی کشور و امثال کمیسیون معلولان مجلس شورای اسلامی به جای پیگیری این مساله عجیب و تاریخی، سکوت را ترجیح داده اند. سکوتی کر کننده و سوال برانگیز که در روز‌هایی اتخاذ شده که اوضاع اقتصادی بسیاری از مردم خوب نیست و گزارش‌های رسیده حکایت از آن دارد که بهزیستی در پرداخت برخی کمک هزینه‌های دیگر هم مشکلاتی جدی دارد.