این نماینده مجلس در واکنش به سوال مجری برنامه که پرسید، شما شاسی بلند گرفتید؟! در تأیید تلویحی موضوع گفت: یک شرکت خودروسازی محصولاتش را عرضه کرد و تعدادی از نمایندگان هم گرفتند!