هجدهمین روز تمرین تیم ملی والیبال ایران روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.