نیروگاه ۲.۴ مگاواتی زیست توده تهران در راستای توسعه برنامه برق تجدیدپذیر آماده بهره‌برداری است و این نیروگاه از تزریق سالیانه ۷۵ هزار تن کربن دی اکسید به جو جلوگیری می‌کند.