دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و فناوری پردیس اولین رویداد ملی پهپادها را برگزار می‌کند.