گویا فالوئر صفحات شخصی آقایان بازیگر از مخاطبان و خوانندگان خبرگزاری‌ ها و سایت های رسمی کشور مهتر هستند و اولویت با سلفی سلبریتی هاست.